خودکشی

خودکشی

می دونم تو شرایط خیلی بدی هستی ولی یک دقیقه با من صحبت کن بعد هر تصمیمی خواستی بگیر

به زودی امکان ارتباط با ما فراهم می شود

پیمایش به بالا