رابطه بین فردی

روابط بین انسان‌ها: تار و پود زندگی

انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند و روابط بین انسان‌ها، تار و پود زندگی را تشکیل می‌دهند. این روابط، از صمیمانه‌ترین و عمیق‌ترین روابط عاشقانه و خانوادگی تا روابط سطحی و گذرا در محیط کار و جامعه، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. کیفیت روابط ما، نقش مهمی در سلامت جسم و روان، شادکامی و رضایت از زندگی ما ایفا می‌کند.

پیمایش به بالا