آرامش

تعریف-معنویت

معنویت

تعریف معنویت تعریف معنویت آسان نیست چون ابعاد مختلفی را در بر می گیرد اما به طور کلی معنویت، در جستجوی معنا و هدف در زندگی بودن است. این سفر، ما را به سوی آرامش و تعالی درونی رهنمون می‌شود و به ما کمک می‌کند تا با چالش‌های زندگی با دیدگاهی عمیق‌تر و قدرتمندتر روبرو …

معنویت ادامه »

احساس آرامش

احساس آرامش

تعریف احساس آرامش   احساس ارامش به حالت روانی گفته می شود که ذهن بدون آشفتگی و هیجان و مزاحمت باشد. برخی افراد با تمرکز ذهن بر روی مواردی مثل تنفس خود یا مطالعه، آرامش را تجربه می کنند. به عبارتی آرامش حالت ذهنی و جسمی است که در آن فرد احساس آسودگی، ثبات و …

احساس آرامش ادامه »

پیمایش به بالا