احساس انتظار

توضیحات علمی احساس انتظار   احساس انتظار به عنوان یک پدیده روان‌شناختی، به ما کمک می‌کند که با مراحل زمانی و رویدادهای آینده در ارتباط باشیم. این احساس به ما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کنیم و اعمالمان را برای رسیدن به هدف‌ها و انتظاراتمان هماهنگ کنیم. از این روند، یک گشتاور انرژی و توجه به …

احساس انتظار ادامه »