احساس حیرت

احساس حیرت

تعریف احساس حیرت   احساس حیرت = احساس تعجب + احساس ترس حیرت، شگفتی و غافلگیری همگی احساسات مربوط به ادراک یک رویداد غیرمنتظره هستند. با این حال، تفاوت های ظریفی بین این سه احساس وجود دارد:حیرتتعریف: حیرت یک احساس عمیق و طولانی تعجب و شگفتی است که در اثر ادراک یک رویداد غیرقابل باور …

احساس حیرت ادامه »