احساس درماندگی

احساس درماندگی

تعریف احساس درماندگی احساس درماندگی یک احساس منفی عمیق و پایدار است که در پی یک تجربه آزاردهنده مانند شکست، بی‌عدالتی یا ظلم شکل می‌گیرد. این احساس با ناامیدی، بی‌قدرتی، بی‌انگیزگی، و رها کردن تلاش همراه است. ریشه‌های احساس درماندگی در روان تئوری‌های روان‌شناسی نظریه یادگیری: درماندگی به عنوان نتیجه تجارب مکرر شکست و عدم …

احساس درماندگی ادامه »