احساس-دلهره

احساس دلهره

تعریف احساس دلهره   احساس دلهره به عنوان یک احساس نگرانی و نا امنی توصیف می‌شود که به شکلی ناخوشایند و نگران‌کننده ایجاد می‌شود. این احساس ممکن است بدون وقوع یک تهدید خاص ایجاد شود و معمولاً با عدم قطعیت و نگرانی در مورد آینده همراه است. دلهره ممکن است به صورت مستمر و پایدار …

احساس دلهره ادامه »