احساس-شگفتی

شگفتی

تعریف احساس شگفتی   احساس شگفتی به عنوان یکی از احساسیات اساسی است. شگفتی تجربهٔ احساسی متفاوت و منحصربه‌فرد است که وقتی فرد چیزی غیرمعمول، جدید یا باورنکردنی می بیند، شکل می‌گیرد. به عبارتی شگفتی یک واکنش هیجانی به محرک‌های جدید، غیرمنتظره یا عجیب است. این واکنش معمولاً با احساسات مثبت مانند هیجان، کنجکاوی و …

شگفتی ادامه »