احساس عشق

عشق واقعی

احساس عشق

احساس عشق و تعاریف آن   احساس عشق واقعی به مجموعه ای از احساسات و رفتارهایی که با صمیمیت، اشتیاق و تعهد همراه هست، گفته می شود. عشق می تواند شامل مجموعه ای از احساس های مثبت مثل شادی، هیجان، رضایت از زندگی و سرخوشی باشد، و همچنین می تواند منجر به احساسات منفی مانند …

احساس عشق ادامه »

عشق

احساس عشق

تعریف احساس عشق احساس عشق= اعتماد+خوشی علم روان‌شناسی عشق را پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی می داند. رابرت اشتنبرگ روان‌شناس سرشناس، مدل مثلثی عشق را عنوان کرد و عشق را شامل سه عنصر میدانست: صمیمیت، تعهد و شهوت. انسان ها در مرحله صمیمیت رابطه، رازها و جزئیات زندگی شخصی خود را به یکدیگر می گویند. احساس صمیمیت اغلب در …

احساس عشق ادامه »

پیمایش به بالا