احساس غافلگیری

احساس مخالفت

احساس مخالفت

تعریف احساس مخالفت احساس مخالفت = احساس غافلگیری + احساس غم مخالفت یک واکنش عاطفی به ادراک تهدید یا نارضایتی از یک شخص، موقعیت یا رویداد است. این احساس می تواند به صورت خشم، انزجار، ترس، یا غم بروز کند.روانشناسی شناختی: از دیدگاه روانشناسی شناختی، مخالفت ناشی از ارزیابی منفی فرد از یک شخص، موقعیت …

احساس مخالفت ادامه »

احساس غافلگیری

احساس غافلگیری

تعریف احساس غافلگیری احساس تعجب یا غافلگیری معمولاً خیلی کوتاه مدت است و همراه با یک واکنش فیزیولوژیکی به دنبال مشاهده چیزی غیرمنتظره مشخص می‌شود. این احساس می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشند. حس غافلگیری می‌تواند شروع واکنش مبارزه یا فرار را تحریک کند.  احساس تعجب می‌تواند تأثیرات مهمی بر رفتار انسان ها داشته باشد. …

احساس غافلگیری ادامه »

پیمایش به بالا