قهر

احساس قهر

تعریف احساس قهر   احساس قهر یک واکنش عاطفی طبیعی به تجربه بی‌عدالتی، ظلم یا آزار است. این احساس با خشم، رنجش، کینه و میل به تلافی همراه است. قهر می‌تواند کوتاه‌مدت و گذرا یا طولانی‌مدت و شدید باشد. روانشناسی قهر  نیازهای اساسی: قهر می‌تواند نشان‌دهنده نیازهای برآورده نشده مانند نیاز به احترام، عدالت، و …

احساس قهر ادامه »