احساس وجد

احساس وجد

تعریف احساس وجد   وجد به احساس هیجان معمولا مثبت گفته می شود که همراه احساس شادی، مهربانی، عشق و یا اندوه می باشد. در علم روان شناسی این احساس برای رضایت از زندگی اهمیت بسیاری دارد. این احساس می تواند از طریق محرک های مختلف مانند تجربیات معنوی، خلاقیت، عشق، طبیعت و یا حتی …

احساس وجد ادامه »