احساس کنجکاوی

احساس کنجکاوی

تعریف احساس کنجکاوی   کنجکاوی تمایل به کسب اطلاعات است. احساس کنجکاوی یک رفتار و احساس هست که تحت تاثیر محرک های زیادی می باشد و در حد نرمال بسیار مفید و کمک کننده برای پیشرفت بشر است. در برخی بیماری ها مثل آلزایمر و افسردگی احساس کنجکاوی کم می شود. البته کنجکاوی زیاد هم …

احساس کنجکاوی ادامه »