احساس کینه

احساس کینه

احساس کینه چیست؟ کینه یک احساس منفی عمیق و پایدار است که در پی یک تجربه آزاردهنده مانند خیانت، بی‌عدالتی یا ظلم شکل می‌گیرد. احساس کینه با خشم، نفرت، رنجش و میل به انتقام همراه است. روانشناسی کینه  تئوری‌های روان‌شناسی نظریه فروید: کینه به عنوان انرژی روانی سرکوب شده که در ناخودآگاه ریشه می‌دواند. نظریه‌های …

احساس کینه ادامه »