احساس امید

احساس امید

تعریف احساس امید   اُمید حالتی ذهنی روانی مثبت هست که برای رسیدن به هدف و موفقیت تجربه می شود. احساس امید طرز فکر هدفمندی است که انگیزه لازم برای پیگیری اهداف را به فرد می دهد. به عبارتی امید داشتن یعنی به اتفاقات و شرایط خوب باور داشتن و اینکه می توانیم به آنچه می …

احساس امید ادامه »