بدبینی

بدبینی

تعریف احساس بدبینی   احساس بدبینی یعنی تمایل داشتن به منفی گرایی و انتظار بدترین اتفاقات را داشتن در اکثر مواقع. افراد بدبین از اطرافیان زیاد انتقاد می کنند. بدبینی به سلامت روان و جسم فرد آسیب می زند. گرچه در برخی موارد می تواند کمک کننده باشد اما در بیشتر مواقع سبب افسردگی، اضطراب، …

بدبینی ادامه »