احساس پذیرش

پذیرش

تعریف احساس پذیرش   احساس پذیرش یعنی قبول کردن شرایطی که هم اکنون داریم و دست از تلاش بیهوده برای تغییر چیزی که در توان ما نیست برداشتن. پذیرش را می توان تسلیم شدن و تغییر دادن نگرش و رفتار هم تعریف کرد. پذیرش کمک می کند با مشکلات و تغییرات همیشگی زندگی کنار بیاییم …

پذیرش ادامه »