احساس انزجار

احساس انزجار

تعریف احساس انزجار   احساس انزجار وقتی تجربه می شود که از چیزی متنفر هستیم و آن را پس می زنیم و دوری می کنیم. احساس انزجار از احساس بیزاری قوی تر هست. از نظر روانشناسی، انزجار یک هیجان بنیادی است که به منظور محافظت از انسان در برابر خطرات احتمالی تکامل یافته است. این …

احساس انزجار ادامه »