احساس خوش بینی

احساس خوش بینی

تعریف احساس خوش بینی   احساس خوش بینی = خوشی+ انتظار احساس خوش بینی یک نگرش مثبت به جهان است که با انتظار نتایج مطلوب در رویدادها و موقعیت ها همراه است. این نگرش می تواند عوامل مختلفی مانند تجربیات زندگی، ژنتیک و باورهای فرهنگی داشته باشد. افراد خوش بین داری نگرش مثبت به جهان …

احساس خوش بینی ادامه »