احساس لذت

احساس لذت

تعریف احساس لذت   احساس لِذّت شامل مجموعه ای از حالت های ذهنی مانند شادی، خوشی، خلسه، رضایت مندی و به صورت حالت خوشی آور تجربه می شود. تجربه لذت به صورت ذهنی است و در افراد مختلف، انواع و مقادیر مختلفی در شرایط یکسان تجربه می شود. احساس لذت معمولا در پاسخ به محرک …

احساس لذت ادامه »