احساس افسردگی

احساس افسردگی

تعریف احساس افسردگی   احساس افسردگی اختلال خلقی شایع و جدی  هست که شامل بی علاقگی و بی حوصله بودن نسبت به فعالیت های فرد هست. احساساتی که افراد افسرده تجربه می کنند شامل اضطراب، احساس پوچی،ناراحتی،‌ نا امیدی، بی ارزش بودن، شرمندگی،‌ بی قراری، درماندگی و ناتوانی است. افسردگی می تواند بر کیفیت خواب …

احساس افسردگی ادامه »