احساس دلتنگی

احساس دلتنگی

تعریف روانشناسی احساس دلتنگی احساس دلتنگی یک احساس عاطفی پیچیده است که با حسرت، میل و اشتیاق برای بازگشت به گذشته یا دیدن دوباره شخص، مکان یا موقعیتی خاص همراه است. این احساس  می‌تواند مثبت و دلنشین یا منفی و غم‌انگیز باشد. علت دلتنگی  نیازهای اساسی: دلتنگی می‌تواند نشان‌دهنده نیازهای برآورده نشده مانند نیاز به …

احساس دلتنگی ادامه »