احساس رنج

احساس رنج

تعریف احساس رنج   احساس رنج به عنوان یکی از احساسات اساسی و پایه‌ای انسان تعریف می‌شود که معمولاً به شکل ناراحتی یا غم احساس می‌شود. این احساس معمولاً به وجود آمدن یک وضعیت ناخوشایند و ناراحت کننده، از دست دادن چیزی مهم، تجربه درد و زخم، یا احساس بی‌اعتمادی و ناامیدی مربوط می‌شود. به …

احساس رنج ادامه »