احساس قدردانی

احساس قدردانی

تعریف احساس قدردانی قدردانی یا سپاس گزاری یا قدرشناسی نوعی احساس هست که به فرد مقابل، مهر و محبت و نشانه ای مثبت می دهیم. تحقیقات نشان داده قدرشناسی بر سلامت روان و جسم کمک می کند. قدردانی باعث افزایش عزت نفس و افزایش خودمراقبتی می شود تفاوت احساس قدردانی و مدیون بودن حس قدرشناسی و مدیون …

احساس قدردانی ادامه »