روابط بین فردی

روابط بین انسان‌ها

روابط بین فردی چیست؟   انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند و روابط بین فردی، تار و پود زندگی را تشکیل می‌دهند. این روابط، از صمیمانه‌ترین و عمیق‌ترین روابط عاشقانه و خانوادگی تا روابط سطحی و گذرا در محیط کار و جامعه، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. کیفیت روابط ما، نقش مهمی در سلامت جسم و روان، …

روابط بین انسان‌ها ادامه »