احساس غافلگیری

احساس غافلگیری

تعریف احساس غافلگیری احساس تعجب یا غافلگیری معمولاً خیلی کوتاه مدت است و همراه با یک واکنش فیزیولوژیکی به دنبال مشاهده چیزی غیرمنتظره مشخص می‌شود. این احساس می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشند. حس غافلگیری می‌تواند شروع واکنش مبارزه یا فرار را تحریک کند.  احساس تعجب می‌تواند تأثیرات مهمی بر رفتار انسان ها داشته باشد. …

احساس غافلگیری ادامه »