غرور

احساس غرور

مدیریت غرور

اهکارهایی برای مدیریت غرور افزایش خودآگاهی: فرد باید از سطح غرور خود و تأثیرات آن بر رفتار خود آگاه باشد.پذیرش انتقاد: فرد باید یاد بگیرد که انتقاد را به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر بگیرد.تمرکز بر نقاط قوت و ضعف: فرد باید به جای تمرکز بر نقاط قوت خود، نقاط ضعف خود …

مدیریت غرور ادامه »

احساس غرور

احساس غرور

تعریف احساس غرور    غرور یک احساس پیچیده است که از تعامل عوامل مختلف روانشناختی و اجتماعی نشأت می‌گیرد. در حالی که تعاریف مختلفی از غرور ارائه شده است، می‌توان آن را به عنوان حس رضایت و خشنودی از خود یا دستاوردهای خود تعریف کرد. غرور یک حس طبیعی است، اما اگر بیش از حد …

احساس غرور ادامه »

پیمایش به بالا