ترس

احساس ترس

تعریف احساس ترس   احساس ترس پاسخ طبیعی بدن به بسیاری از موقعیت‌ها است و شامل دو واکنش اولیه است: واکنش‌های  فیزیولوژی -بیوشیمیایی و واکنش‌های احساسی. واکنش فیزیکی به ترس شامل تعریق، افزایش ضربان قلب و گشاد شدن مردمک‌ها هستند که باعث می شود بدن ما در برابر تهدیدات احتمالی آماده شود. به این واکنش …

احساس ترس ادامه »