احساس غم

احساس غم

تعریف احساس غم احساس غم یک احساس بنیادی است، که می گوید چیز با ارزشی وجود داشته که دیگر وجود ندارد یا هرگز به دست نخواهد آمد. تجربه این احساس فرصتی به ما می دهد تا فقدان را بپذیریم و پیوند عاطفی خود را با آن کمتر کنیم. شناخت احساس غم   تجربه جسمانی غم …

احساس غم ادامه »