احساس هوشیاری

تعریف احساس هوشیاری احساس هوشیاری معمولاً زمانی پدیدار می‌شود که فرد احاطه دقیقی به وضعیت و اتفاقات پیرامون خود دارد، احتمالاً به دلیل یک وضعیت خاص یا برخورد با مشکلی مهم و ملموس. احساس هوشیاری می‌تواند به فرد احساس تمرکز، آمادگی و فعالیت ذهنی بیشتری بدهد و او را برای مواجهه با چالش‌ها و وظایف …

احساس هوشیاری ادامه »