هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی چیست و چه اهمیتی دارد؟

هوش هیجانی یعنی چه؟ هوش هیجانی: کلید زندگی شادتر و موفق تر در دنیای پرشتاب امروز، هوش به مراتب فراتر از معدل تحصیلی و تسلط بر دانش آکادمیک معنا می یابد. مهارتی که در عصر حاضر حرف اول را می زند، هوش هیجانی نام دارد. هوش هیجانی یا هوش عاطفی، توانایی درک و مدیریت احساسات …

هوش هیجانی چیست و چه اهمیتی دارد؟ ادامه »