احساس شادی

تعریف احساس شادی

 احساس شادی چیست؟ احساس شادی یک احساس عاطفی مثبت است که با حس رضایت، لذت، خوشبختی و شادمانی همراه است. این احساس می‌تواند لحظه‌ای و گذرا یا مداوم و پایدار باشد. ریشه‌های شادی در روان   عوامل ژنتیکی: تا حدی از شادی توسط ژن‌ها تعیین می‌شود. موارد شیمیایی مغز: هورمون‌ها و انتقال‌ دهنده‌های عصبی مانند …

تعریف احساس شادی ادامه »