احساس غرور

احساس افتخار

تعریف احساس افتخار   احساس افتخار یک احساس عاطفی پیچیده است که با احساس رضایت، خرسندی و ارزشمندی همراه است. این احساس معمولاً در پی دستیابی به یک هدف یا انجام یک کار دشوار به وجود می‌آید. حس افتخار به صورت یک صدا درونی است که به فرد انگیزه می دهد.از نظر علمی، حس افتخار …

احساس افتخار ادامه »