خشم

احساس پرخاشگری

احساس پرخاشگری

 پرخاشگری چیست؟    احساس پرخاشگری  = احساس خشم + احساس انتظار  پرخاشگری یک غریزه طبیعی در انسان است و برای دفاع از خود به کار می رود. علم روانشناسی پرخاشگری را هر رفتاری که با هدف آسیب زدن به افراد،حیوانات و یا اموال باشد، تعریف می کند. تفاوت خشونت و احساس پرخاشگری   خشونت رفتار …

احساس پرخاشگری ادامه »

احساس رنج

احساس رنج

تعریف احساس رنج   احساس رنج به عنوان یکی از احساسات اساسی و پایه‌ای انسان تعریف می‌شود که معمولاً به شکل ناراحتی یا غم احساس می‌شود. این احساس معمولاً به وجود آمدن یک وضعیت ناخوشایند و ناراحت کننده، از دست دادن چیزی مهم، تجربه درد و زخم، یا احساس بی‌اعتمادی و ناامیدی مربوط می‌شود. به …

احساس رنج ادامه »

کنترل خشم

احساس خشم

تعریف احساس خشم   احساس خشم واکنش طبیعی انسان نسبت به ناکامی است. خشم می تواند از یک هیجان خفیف ناخوشایند شروع شده و تا احساس عصبانیت شدید پیش برود. در اغلب موارد رفتار فرد عصبانی، ناسازگارانه است. با وجود اینکه نمی توان خشم و عصبانیت را از زندگی حذف کرد ولی می توان آن را کنترل …

احساس خشم ادامه »

پیمایش به بالا