احساس جنون

احساس جنون

تعریف احساس جنون   احساس جنون یا دیوانگی یه حالتی گفته می شود که فرد نمی تواند به خوبی شرایط را ادراک کند. روان پریشی یا جنون یکی از بیماری های مزمن روانی است که در بیشتر مواقع باعث دوری فرد از اجتماع و واقعیت های زندگی می شود. علائم هشداردهنده قبل از ابتلا به …

احساس جنون ادامه »