عشق

احساس عشق

تعریف احساس عشق احساس عشق= اعتماد+خوشی علم روان‌شناسی عشق را پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی می داند. رابرت اشتنبرگ روان‌شناس سرشناس، مدل مثلثی عشق را عنوان کرد و عشق را شامل سه عنصر میدانست: صمیمیت، تعهد و شهوت. انسان ها در مرحله صمیمیت رابطه، رازها و جزئیات زندگی شخصی خود را به یکدیگر می گویند. احساس صمیمیت اغلب در …

احساس عشق ادامه »