احساس تنهایی

احساس تنهایی

تعریف احساس تنهایی   احساس تنهایی یک تجربه ذهنی پیچیده است که با احساس انزوا، جدایی از دیگران و فقدان تعلق اجتماعی مشخص می‌شود. این احساس می‌تواند به طور موقت یا مزمن باشد و در افراد مختلف به اشکال گوناگونی بروز کند. گاهی با وجود اطرافیان زیاد هم انسان احساس تنهایی و عدم تعلق خاطر …

احساس تنهایی ادامه »